Luistertaal: Positionpaper inzake de Skills Agenda van de Europese Commissie

L.M.E.A. Cornips, Jan ten Thije, C. Gooskens, Frans Daems, Mieke Smits

Onderzoeksoutput: Working paper/discussiepaperOnline paperProfessioneel

45 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
StatusGepubliceerd - 11 mei 2016

Citeer dit