Lumbar drainage for the treatment of refractory intracranial hypertension in HIV-negative cryptococcal meningitis

Qilong Zhang, Hang Li, Keming Zhang, Amir Arastehfar, Farnaz Daneshnia, Wenjie Fang, Peijuan He, Weifeng Kuang, Guoqiang Jiang, Min Chen, Teun Boekhout, Shuai Li, Weiwei Jiang, Wanqing Liao, Weihua Pan

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Lumbar drainage for the treatment of refractory intracranial hypertension in HIV-negative cryptococcal meningitis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences