Luminance contrast has little influence on the spread of object-based attention.

P. Watson, I.V. Korjoukov, D. Vartak, P.R. Roelfsema

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)90-103
TijdschriftVision Research
Volume85
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit