Lymphatic vascular morphogenesis in development, physiology, and disease

S. Schulte-Merker, A. Sabine, T.V. Petrova

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

307 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Lymphatic vascular morphogenesis in development, physiology, and disease'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences