Lymphocytic infiltration in the spinal cord of patients with amyotrophic lateral sclerosis

D. Troost, J.J. van den Oord, J.M.B.V. de Jong, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

242 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)289-294
TijdschriftClinical Neuropathology
Volume8
StatusGepubliceerd - 1989

Citeer dit