Lysosomal membrane glycoproteins in platelets

M.J. Metzelaar, J.C. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

27 Citaten (Scopus)
558 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)378-382
TijdschriftThrombosis and Haemostasis
Volume68
StatusGepubliceerd - 1992

Citeer dit