Métodos tradicionais e modernos na diagnose de doenças

E.E. Kuramae, Nilton Souza

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Portugees
Pagina's (van-tot)235-236
TijdschriftFitopatologia Brasileira
Volume24
StatusGepubliceerd - 1999
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit