M. Muntahibun Nafis - Pesantren pluralis; peran Pesantren Ngalah dalam mengembangkan nilai-nilai pluralisme di tengah masyarakat yang multikultura

Yanwar Pribadi

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)333-337
TijdschriftBijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde
Volume174
Nummer van het tijdschrift2/3
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit