Maak Nederland vergrijzingsproof

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Samenvatting

De verhoging van aow-leeftijd kan - kort samengevat - twee uitkomsten opleveren. Als er niets verandert aan de beloningsstructuur en niets aan de arbeidsmarktmobiliteit, dan verandert het langer doorwerken in een opgedrongen solidariteitsproject tussen jong en oud, waarbij jong weer de rekening voor oud moet betalen. Alleen als er gehandeld wordt naar het besef dat een hogere aow-leeftijd noodzakelijkerwijs samengaat met veranderingen in arbeidsmarktinstituties zal het resultaat zijn dat de verzorgingsstaat Nederland redelijk ‘vergrijzingsproof’ wordt.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)51-54
TijdschriftSocialisme & Democratie
Volume66
Nummer van het tijdschrift9
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit