Maatschappelijke orientatie en opbrengsten van Nederlandse onderzoeksgroepen werkzaam binnen de gezondheidswetenschappen

I.C.M. van der Weijden, M. Verbree, P. van den Besselaar

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Samenvatting

Maatschappelijke oriëntatie van gezondheidsonderzoek krijgt steeds meer aandacht. Daarbij wordt zowel naar de programmering als naar de opbrengsten van onderzoek gekeken. Empirische studies waren er nog niet of nauwelijks. Dit artikel geeft een eerste indruk van de maatschappelijke oriëntatie van academische groepen werkzaam in de gezondheidswetenschappen (noot a). De maatschappelijke oriëntatie blijkt uit de diverse vormen van maatschappelijke output die worden gerealiseerd. Daarnaast laten we zien hoe deze oriëntatie doorwerkt in opvattingen van onderzoeksleiders over maatschappelijke doelen, communicatie naar en interactie met maatschappelijke publieksgroepen.
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftTSG: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen
Volume88
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit