Machinegeweertalen en morsetalen. Ritme in taal en muziek

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

257 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)296-298
TijdschriftOnze Taal
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit