Macro- and micro- plastics in soil-plant system: effects of plastic mulch film residues on wheat (Triticum aestivum) growth.

Y. Qi (Co-auteur), Xiaomei Yang, A.M. Pelaez, E. Huerta Lwanga, N. Beriot, H. Gertsen, P.V. Garbeva (Co-auteur), V. Geissen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

302 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Macro- and micro- plastics in soil-plant system: effects of plastic mulch film residues on wheat (Triticum aestivum) growth.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemical Compounds

Earth & Environmental Sciences

Engineering & Materials Science