Macro-invertebrate communities associated with the macrophytes of Lake Vechten: structural and functional relationships

J. Dvořaki, E.P.H. Best

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  20 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)115-126
  TijdschriftHydrobiologia
  Volume95
  Nummer van het tijdschriftSEP
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1982

  Citeer dit