Macroalgal blooms in a eutrophic lagoon: key species and controlling factors

E.J. Malta

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)105
  TijdschriftActa Botanica Neerlandica
  Volume46
  StatusGepubliceerd - 1997

  Citeer dit