Macrobenthos of two Contrasting Seagrass Habitats in South Sulawesi, Indonesia

P.L.A. Erftemeijer, W.M.E. Drossaert, Marret Smekens

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  2 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)5-12
  TijdschriftWallaceana: An Ecology Newsletter for South East Asia
  Volume70
  StatusGepubliceerd - 1993

  Citeer dit