Macroecological and macroevolutionary patterns emerge in the universe of GNU/Linux operating systems

Petr Keil (Co-auteur), A. A. M. MacDonald, Kelly S. Ramirez, Joanne M. Bennett, Gabriel E. García-Peña, Benjamin Yguel, Bérenger Bourgeois, Carsten Meyer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

6 Citaten (Scopus)
122 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Macroecological and macroevolutionary patterns emerge in the universe of GNU/Linux operating systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology