Macrofauna and Its Ecology in Lake Zwemlust, after Biomanipulation .2. Fauna Inhabiting Hydrophytes

R. Kornijow, R.D. Gulati

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)349-359
  TijdschriftArchiv für Hydrobiologie
  Volume123
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusGepubliceerd - 1992

  Citeer dit