Macrofungal diversity in Colombian Amazon forests varies with regions and with regimes of disturbance.

C.A. López-Quintero, G. Straatsma, A.E. Franco-Molano, T. Boekhout

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)2221-2243
  TijdschriftBiodiversity and Conservation
  Volume21
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2012

  Citeer dit