Macrophages Do Not Express the Phagocytic Receptor BAI1/

Cheng-Chih Hsiao, Marlijn van der Poel, Tjakko J van Ham, Jörg Hamann

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

11 Citaten (Scopus)
102 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)962
TijdschriftFrontiers in Immunology
Volume10
DOI's
StatusGepubliceerd - 2019

Citeer dit