Macrophyte-phytoplankton interactions: the relative importance of allelopathy versus other factors

G. Mulderij, E.H. van Nes, E. Van Donk

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  6 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Macrophyte-phytoplankton interactions: the relative importance of allelopathy versus other factors'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences