Macrophyte-related shifts in the nitrogen and phosphorus contents of the different trophic levels in a biomanipulated shallow lake.

E. Van Donk, R.D. Gulati, A. Iedema, J. Meulemans

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  674 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)19-26
  TijdschriftHydrobiologia
  Volume251
  Nummer van het tijdschrift1-3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1993
  • Keur

   van der Heijden, M.

   01/01/1980 → …

   Project: Onderzoek

  Citeer dit