Macular degeneration and early menopause: a case control study

J.R. Vingerling, J. Witteman, I. Dielemans, A. Hofman, D.E. Grobbee, P.T.V.M. de Jong

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

222 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1570-1571
TijdschriftBMJ
Volume310
StatusGepubliceerd - 1995

Citeer dit