Macular Dystrophy and Cone-Rod Dystrophy Caused by Mutations in the RP1 Gene: Extending the RP1 Disease Spectrum

Sanne K Verbakel, Ramon A C van Huet, Anneke I den Hollander, Maartje J Geerlings, Eveline Kersten, B Jeroen Klevering, Caroline C W Klaver, Astrid S Plomp, Nieneke L Wesseling, Arthur A B Bergen, Konstantinos Nikopoulos, Carlo Rivolta, Yasuhiro Ikeda, Koh-Hei Sonoda, Yuko Wada, Camiel J F Boon, Toru Nakazawa, Carel B Hoyng, Koji M Nishiguchi

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Macular Dystrophy and Cone-Rod Dystrophy Caused by Mutations in the RP1 Gene: Extending the RP1 Disease Spectrum'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences