MafB oncoprotein detected by immunohistochemistry as a highly sensitive and specific marker for the prognostic unfavorable t(14;20) (q32;q12) in multiple myeloma patients

E. Stralen, R.J. Leguit, H.L. Begthel, L. Michaux, A. Buijs, H. Lemmens, J.M. Scheiff, C. Doyen, P. Pierre, F. Forget, H. Clevers, B. Bast

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

12 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)801-803
TijdschriftLeukemia
Volume23
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit