Magnitude and fate of the production of four co-occurring western Mediterranean seagrass species

J. Cebrian, C.M. Duarte, N. Marbà, S. Enriquez

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  64 Citaten (Scopus)
  265 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Magnitude and fate of the production of four co-occurring western Mediterranean seagrass species'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences