“Mahyiat shoravi che bood?” Trans. Kavous Behzadi, naqdi-e iqtisadi syasi, 14 October 2017. https://pecritique.com/2017/10/14/ماهیت-شوروی-چه-بود؟-مارسل-فن-درلیندن/.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

6 Downloads (Pure)
Originele taal-2Farsi
Tijdschriftnaqdi-e iqtisadi syasi
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit