Major Biological Processes in European Tidal Estuaries - a Synthesis of the Jeep-92 Project

C.H.R. Heip, P.M.J. Herman

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Samenvatting

  An overview is presented of the major results of the project JEEP-92 (Joint European Estuarine Project). A basic description was made of the ecological structure of the estuaries Elbe, Ems, Westerschelde, Somme, Gironde, Shannon and Tagus. The biological communities in these estuaries have been described and compared. Major macrobiological processes have been quantified: bacterial production, primpary production, zooplankton energy flow, meiofauna and macrofauna dynamics. Hydrodynamic and ecological models have been developed. [KEYWORDS: Gironde estuary; westerschelde estuary; zooplankton; netherlands; voordelta; crustacea; isopoda]
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1-7
  TijdschriftHydrobiologia
  Volume311
  Nummer van het tijdschrift1-3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1995

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Major Biological Processes in European Tidal Estuaries - a Synthesis of the Jeep-92 Project'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit