Major construction entails major demolition

Ekaterina Korotkevich, Takashi Hiiragi

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Samenvatting

Embryonic cells of the early mouse embryo become hypersensitive to apoptotic stimuli before gastrulation. In this issue of Developmental Cell, Pernaute et al. show that this switch in sensitivity is a result of a change in mitochondrial dynamics and mitophagy levels controlled by DRP1, a regulator of mitochondrial fission.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1311-1313
Aantal pagina's3
TijdschriftDevelopmental Cell
Volume57
Nummer van het tijdschrift11
DOI's
StatusGepubliceerd - 06 jun. 2022

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Major construction entails major demolition'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit