Making a difference; Music and multiculturalism in the United States and Indonesia

A. Weintraub

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)148-174
Tijdschrift음악과 문화 (Music and Culture)
Volume28
Nummer van het tijdschrift0
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit