Making better decisions about data centres: The need for a broad perspective on digital infrastructure

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportProfessioneel

28 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieThe Hague
UitgeverijRathenau Instituut
Aantal pagina's6
StatusGepubliceerd - 25 mei 2022

Citeer dit