Making data—Big data and beyond [Review of: Edward J. Valauskas (2013) First Monday [volume 18, issue 10]]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Nederlands
TijdschriftTextualscholarship.nl
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit