Making Money at the Blessed Place of Manilla: Armenians in the Madras-Manila Trade in the Eighteenth Century

B. Bhattacharya

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-20
Aantal pagina's20
TijdschriftJournal of Global History
Volume3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit