Making sense of financial crises in the Netherlands. Financial and Cultural bubbles 1637-2008

Ronald Kroeze, Inger Leemans, Floris van Berckel Smit, Joost Dankers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 2019

Citeer dit