Making Space, Claiming Place. Social Media and the Emergence of the “Muslim” Political Parties DENK and NIDA in the Netherlands.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

19 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)107-131
Aantal pagina's24
TijdschriftJournal for Religion, Film, and Media
Volume7
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 15 nov. 2021

Keywords

  • Islam
  • sociale media
  • politiek

Citeer dit