Making the body politic through medicine: taste, health and identity in the Dutch Republic 1636-1698

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)181-203
TijdschriftBJHS Themes
Volume7
DOI's
StatusGepubliceerd - 2022

Citeer dit