Making the unused labour force work: assessing the facts for the Netherlands (2nd ed.)

L. Broersma, J. van Dijk, L.J.G. van Wissen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)36
TijdschriftStatistics Netherlands Discussion Paper
Volume4008
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit