Makkelijke praatjes over vrije migratie

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Samenvatting

Migratie staat centraal in het publieke debat nu de stroom van vluchtelingen Europa en ook Nederland heeft bereikt. De meningen over hoe met deze immigratiestroom moet worden omgegaan buitelen over elkaar heen. Maar niets is zo ingewikkeld als omgaan met immigratie, meent Harry van Dalen. En de makkelijke praatjes over vrije migratie helpen al helemaal niet.
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftMe Judice
StatusGepubliceerd - 11 okt 2015

Citeer dit