Malassezia infections in humans and animals: pathophysiology, detection, and treatment

Aristea Velegraki, Claudia Cafarchia, Georgios Gaitanis, Roberta Iatta, Teun Boekhout

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)e1004523
  TijdschriftPLoS Pathogens
  Volume11
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - jan 2015

  Citeer dit