MALDI-TOF MS as a tool to identify foodborne yeasts and yeast-like fungi

Raquel Quintilla, Anna Kolecka, Serge Casaregola, Heide-Marie Daniel, Jos Houbraken, Markus Kostrzewa, Teun Boekhout, Marizeth Groenewald

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)109-118
Aantal pagina's10
TijdschriftInternational Journal of Food Microbiology
Volume266
DOI's
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit