Management of Laguna Alalay: a case study of lake restoration in Andean valleys in Bolivia

R. Ayala, F. Acosta, W.M. Mooij, D. Rejas, P.A. van Damme

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  2 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Management of Laguna Alalay: a case study of lake restoration in Andean valleys in Bolivia'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences