Management of water quality in surface waters of the Netherlands

S. Parma

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1465-1470
  TijdschriftVerhandlungen Internationale Vereinigung für Theoretische und Angewandte Limnologie
  Volume23
  StatusGepubliceerd - 1988

  Bibliografische nota

  Reporting year: 1988
  Metis note: Limnological Institute Publication no: 424

  Citeer dit