Managers’ Interview Decisions about Older Job Applicants: Effects of Human Capital-Related Characteristics, General Economic Conditions, and Changes in Job Demands

J. Oude Mulders, K. Henkens, Y. Liu, J.J. Schippers, M. Wang

Onderzoeksoutput: Working paper/discussiepaperWorking paper/Discussion paperWetenschappelijk

21 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Managers’ Interview Decisions about Older Job Applicants: Effects of Human Capital-Related Characteristics, General Economic Conditions, and Changes in Job Demands'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences