Managers’ interview invitation decisions about older job applicants: human capital, economic conditions and job demands

J. Oude Mulders, K. Henkens, Y. Liu, J.J. Schippers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

14 Citaten (Scopus)
441 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Managers’ interview invitation decisions about older job applicants: human capital, economic conditions and job demands'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Arts & Humanities

Medicine & Life Sciences