Managing a Large Household. The Gender Division of Work in Orphanages in Dutch Towns in the Early Modern Period, 1580-1800

A. Schmidt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)42-57
Aantal pagina's14
TijdschriftThe History of the Family
Volume13
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit