Managing an early modern giant: issues and initiatives at the Dutch East India Company

W. van Lent

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

2 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • ESSEC Business School
Begeleider(s)/adviseur
  • Sgourev, S., Promotor, Externe Persoon
  • Knaap, G.J., Commissielid
Datum van toekenning17 jun. 2014
Plaats van publicatieParijs
Uitgever
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit