Managing Eutrophication in a Tropical Brackish Water Lagoon: Testing Lanthanum-Modified Clay and Coagulant for Internal Load Reduction and Cyanobacteria Bloom Removal

Leonardo de Magalhaes (Co-auteur), Natalia Pessoa Noyma, Luciana Lima Furtado, Erick Drummond, Vivian Balthazar Goncalves Leite, Maira Mucci, Frank van Oosterhout, Vera Lucia de Moraes Huszar, Miquel Luerling, Marcelo Manzi Marinho

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

104 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Managing Eutrophication in a Tropical Brackish Water Lagoon: Testing Lanthanum-Modified Clay and Coagulant for Internal Load Reduction and Cyanobacteria Bloom Removal'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences