Managing nature with soil inocula?

E.R.J. Wubs, T. Martijn Bezemer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

411 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)5-8
TijdschriftNieuwsbrief Onderzoeksprogramma Biodiversiteit Werkt
Volume2015
StatusGepubliceerd - okt. 2015

Citeer dit