Managing uncertainty in soil carbon feedbacks to climate change

M.A. Bradford, W.R. Wieder, G.B. Bonan, N. Fierer, P.A. Raymond, Thomas W. Crowther

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

496 Citaten (Scopus)
1099 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Managing uncertainty in soil carbon feedbacks to climate change'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Earth & Environmental Sciences