Mangotoxin production of Pseudomonas syringae pv. syringae is regulated by MgoA

V.J. Carrión , M. van der Voort, E. Arrebola, J.A. Gurierrez-Barranquero, A. de Vicente, J.M. Raaijmakers, F.M. Cazorla

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

335 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)46
TijdschriftBMC Microbiology
Volume14
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit