Manipulation of Chemistry and Phytoplankton by Hydrological Intervention - a Whole Lake Experiment in the Northern Netherlands

H. De Haan, H.L. Hoogveld, T. De Boer, J. Voerman, J.R. Moed, H.A. Kramer, J. Schrotenboer

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)395-406
  TijdschriftFreshwater Biology
  Volume20
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1988

  Citeer dit